นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดการอบรมการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

เช้าจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนประจำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 85 ชุมชน (กลุ่มที่ 1) เข้าร่วมการอมรมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ต่อมาในช่วงบ่าย นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการอบรมฯ (กลุ่มที่ 2) โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จัดการอมรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่” และ “กระบวนการจัดทำแผนชุมชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนชุมชนเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ต่อไป