นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสมโภช กระถางธูปพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานกระถางธูปให้สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อน้อมถวายแด่องค์เจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิมทั่วประเทศ ซึ่งศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง เป็นศาลเจ้า 1 ใน 9 แห่งที่ได้รับพระราชทาน

ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง กำหนดจัดพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ พร้อมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ 67 พรรษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาวจีนไหหลำบนแผ่นดินไทย และการบำเพ็ญสาธารณกุศลตามเจตนารมณ์ของบรรพชนชาวจีนไหหลำที่อพยพพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งราชจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2565

พิธีสมโภชฯ ประกอบด้วย วันที่ 26 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ จากหอปูมละกอนไปประดิษฐานหน้าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานข่วงนคร โดยจะมีการสมโภช ประกอบด้วย การแสดง รำพัด รำไทเก๊ก จากชมรมไทเก็กหยวนจี่อู่นครลำปาง การแสดงเสือ มังกร สิงโตชุดใหญ่ ของชมรมเสือ สิงโต มังกร นครลำปาง ที่ยังไม่เคยจัดแสดงมาก่อน ซึ่งมีจำนวนเสือ มังกร สิงโต ไม่น้อยกว่า 15 หัว

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พิธีทางศาสนา จัดริ้วขบวนอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ จากลานข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ไปตามถนนบุญวาทย์ถึงสี่แยกศาลากลางเก่า เลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปรษณีย์ และเลี้ยวซ้ายไปตามถนนทิพย์ช้าง ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง

ทั้งนี้ ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง จะมีพิธีน้อมเกล้าถวายกระถางธูปพระราชทานฯ แด่องค์เจ้าแม่ทับทิมและพิธีเจ้นเบี่ยว ซึ่งเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตาตามธรรมเนียมจีน จึงเชิญสาธุชนร่วมนมัสการองค์เจ้าแม่ทับทิม องค์เจ้าแม่สวรรค์ และชมการแสดง อุปรากรจีน (งิ้วหุ่นกระบอก) ที่ได้จัดถวายองค์เจ้าแม่ทับทิม ตลอดการจัดงาน