นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตะนะเกต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนายพิทักษ์ สิงห์เพ็ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครลำปาง ที่ได้เก็บโทรศัพท์มือถือจำนวน 2 เครื่องที่นายสมศักดิ์ ตะนะเกตุ ทำหายบริเวณสี่แยกวัดแสงเมืองมาส่งคืนเจ้าของได้สำเร็จ จึงได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ