นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวา

คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานเทศบาลนครลำปาง ในการกำจัดผักตบชวา และขยะในแม่น้ำวัง บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี (สะพานวัดเกาะ) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวา