นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการกำจัดผักตบชวา

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายอรรณพ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ลงพื้นที่และให้กำลังใจพนักงานเทศบาลนครลำปางในการกำจัดผักตบชวาและขยะ ในแม่น้ำวังบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี (สะพานวัดเกาะ) ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการกำจัดผักตบชวา