นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพพิธีฌาปนกิจ คุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว

ประมวลภาพพิธีฌาปนกิจ คุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว มารดาของนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ สุสานนาก่วมใต้ จังหวัดลำปาง

ประมวลภาพพิธีฌาปนกิจ คุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว