นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับนายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลนครลำปาง