นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว

ประมวลภาพพิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว มารดาของนางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดลำปาง พร้อมญาติสนิทมิตรสหาย ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดนาก่วมเหนือ โดยมีกำหนดการฌาปนกิจในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30 น. ณ สุสานนาก่วมใต้ จังหวัดลำปาง

พิธีบำเพ็ญกุศล คุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว