นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน ปีงบประมาณ 2559” ครั้งที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม จัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน