นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับอัคราชทูตประเทศเคนย่าประจำประเทศไทยพร้อมภริยา

เอกอัคราชทูตประเทศเคนย่า พร้อมภริยาเยือน "กาดกองต้า" เพื่อถ่ายทำรายการ พาทูตเที่ยว 12 เมืองที่ต้องห้าม...พลาด เผยแพร่ทาง NBT World นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้่อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตประเทศเคนย่าประจำประเทศไทยพร้อมภริยา ในการมาเยี่ยมและสนใจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดลำปาง โดยได้ร่วมถ่ายทำรายการ Dipplomants in 12 cities หรือ พาทูตเที่ยว 12 เมืองที่ต้องห้าม...พลาด เป็นผู้ถ่ายทำรายการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ตามการรณรงค์ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ ออกอากาศทุกวนเสาร์ เวลา 21.10 น.ทางสถานีโทรทัศน์ NBT World ภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่ใน 177 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้เห็นแ่หล่งท่องเที่ยวของไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่พัก และอาหารไทย

ให้การต้อนรับอัคราชทูตประเทศเคนย่าประจำประเทศไทยพร้อมภริยา