นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำศพคุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพคุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว มารดาของนางนพวรรณ ธนสุวัตธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดลำปาง พร้อมญาติสนิทมิตรสหาย ร่วมกันประกอบพิธีดังกล่าว ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดนาก่วมเหนือ ในระหว่างวันที่ 13 - 18  พฤษภาคม 2559 ฌาปนกิจวันที่  19  พฤษภาคม  2559  ณ สุสานนาก่วมใต้ อ.เมือง จ.ลำปาง  เวลา 13:30 น.

พิธีรดน้ำศพคุณแม่พรรณี ปิ่นแก้ว