นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ

โรงรับจำนำ เทศบาลนครลำปาง มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนากาจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสมชาย ขันอุระ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง หรือ โรงรับจำนำ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับนายนวกฤษต์  ปานรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  เพื่อสบทบทุน โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนากาจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดลำปาง

มอบทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ