นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย

พนักงานเทศบาลนครลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ สำนักปลัด สำนัการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจ และแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ตามถนนสายต่าง ๆ และจุดที่ต้นไม้หักโค่นกีดขวางการสัญจรของประชาชน ตลอดจนเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ข้างถนน เสาไฟกิ่ง ป้ายโฆษณา และดูแลความเรียบร้อยภายในสวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลทุกแห่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

การให้ความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย