นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังภัยพายุฤดูร้อน

จังหวัดลำปาง แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังภัยพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2559  ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางสามารถ แจ้งเหตุได้ที่ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ 054 237227 งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง