นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครลำปาง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนต่าง ๆ ในการรับแจ้งเหตุความเสียหาย และรายงานให้เทศบาลนครลำปางทราบ การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

เทศบาลนครลำปาง ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง