นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "กลุ่มเฮาฮักแม่น้ำวัง"

"กลุ่มเฮาฮักแม่น้ำวัง" ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะ และวัชพืชในแม่น้ำวังตั้งแต่สะพานออเรนจ์ ถึงหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชึ่งคนกลุ่มนี้มาจากทุกพื้นที่ในจังหวัดลำปางเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนที่มีจิตสำนึกดีที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเทศบาลนครลำปางได้ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

กิจกรรม "กลุ่มเฮาฮักแม่น้ำวัง"