นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองท่าช้าง

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 และโครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ จำนวน 180 คน ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองท่าช้าง