นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบ่าลนครลำปาง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน เมื่อคืนวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่