นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกการเปิดซองจ้างเหมาทำอาหารกลางวันภาคเรียนที่1/2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกการเปิดซองจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560 โงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)