นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)