นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “100 ปี ขัวหลวงรัษฎา”

“งาน 100 ปี ขัวหลวงรัษฎา” ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก

18 – 26 มีนาคม ร่วมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฏาภิเศก ครบ 100 ปี ชมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 
- นิทรรศการด้านประวัติศาสตร์
- การแสดงภาพถ่าย และภาพวาดสะพานรัษฎาจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
- มุมถ่ายภาพ และเครื่องเล่นย้อนยุค ถนนเลียบแม่น้ำวัง (ฝั่งปงสนุก)
- การประดับตกแต่งสะพานรัษฎา บริเวณสะพานรัษฎา และพื้นที่โดยรอบ

วันศุกร์ 24 มีนาคม ***พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ*** 
- การแสดง แสง สี เสียง “100 ปี ขัวหลวงรัษฎา" และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เวที บริเวณหัวสะพานรัษฎา
- จำลองวิถีชีวิต 100 ปี บนสะพานรัษฎา
- กาดหมั้วย้อนยุค (สินค้า/อาหาร)ถนนเลียบแม่น้ำวัง (ฝั่งกาดกองต้า/ศรีเกิด)

วันเสาร์ 25 มีนาคม 
- การแสดง แสง สี เสียง “100 ปี ขัวหลวงรัษฎา" และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เวที บริเวณหัวสะพานรัษฎา
- จำลองวิถีชีวิต 100 ปี บนสะพานรัษฎา
- กาดหมั้วย้อนยุค (สินค้า/อาหาร) ถนนเลียบแม่น้ำวัง (ฝั่งกาดกองต้า/ศรีเกิด)

วันอาทิตย์ 26 มีนาคม 
ภาคเช้า - ทำบุญตักบาตร บนสะพานรัษฎา
ภาคค่ำ - ประกวดแต่งกายย้อนยุค "ถูกตีม แทคทีม เกิน 100"
และการแสดงศิลปวัฒนธรรม เวที บริเวณหัวสะพานรัษฎา
- จำลองวิถีชีวิต 100 ปี บนสะพานรัษฎา
- กาดหมั้วย้อนยุค (สินค้า/อาหาร) ถนนเลียบแม่น้ำวัง (ฝั่งกาดกองต้า/ศรีเกิด)

** หมายเหตุ 
- ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุค ในสมัย ร. 6 เพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันภายในงาน
- กิจกรรมต่าง ๆ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม