นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดเดียว

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนบ้านดงพัฒนา ตั้งแต่สะดานบ้านดงพัฒนาถึงบริเวณหน้าวัดบ้านดงม่อนกระทิง

ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจกลำปางไพศาล  เป็นผู้รับจ้าง