นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับรางวัล ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้บริหารที่ดีและเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศ รางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2017 ผู้บริหารแห่งปี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 และโครงการปณิธานความดีแทนคุณแผ่นดิน คนดี คิดดี สังคมดีตามรอบพระยุคลบาท รางวัล “พระกินรี” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา