นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด

 พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อประชาคมจัดทำธรรมนูญชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด “โครงการบ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด” ประจำปี 2560 เพื่อมอบนโยบายการวางแผน การจัดทำยุทธศาสตร์ธรรมนูญชุมชน 4 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง