นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

  นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร “โครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” ซึ่งเป็นโครงการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร จำนวน 300 คน ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)