นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยลีลาศ ชุมชนพระบาทหนองหมู

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยลีลาศ” พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนพระบาทหนองหมู และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนฯ จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายพร้อมกัน โดยการเต้นลีลาศประกาศเสียงเพลง ณ ลานเอนกประสงค์เกาะลอย ชุมชนพระบาทหนองหมู ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นี้