นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่จันทร์หอม อกตัน

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่จันทร์หอม อกตัน มารดาของนายพงษ์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ซึ่งเสียชีวิตในเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ในการนี้ นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล นครลำปาง และหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครลำปาง รวมถึง ตัวแทนประธานชุมชน ได้ให้เกียรติร่วม พิธีรดน้ำศพ.