นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง จัดแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด P.O.P Harmony Sport Day ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ลำปาง ปีการศึกษา 2559 โดยนางรุ่งนภา เขื่อนอุ่น ผู้จัดการศูนย์ฯ ในนามตัวแทนคณะผู้จัดงาน พร้อมด้วยพนักงานในเครือ CP ALL ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดขึ้น โดยแบ่งเป็นการแข่งขันกีฬาสากล 2 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน 6 ประเภท เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานในเครือ CP ALL ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง