นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"งานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี"

  “ขัวหลวงรัษฎาฯ” หรือ สะพานขาว ตั้งอยู่ที่ถนนรัษฎา เป็นสะพานข้ามแม่น้ำวัง เดิมเป็นโครงสร้างไม้ สร้างเพื่อถวายเป็นที่ระลึกในงานพิธีรัชดาภิเษกรัชกาลที่ 5 โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการซ่อมแซมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2460 บริเวณเสาสะพานทั้ง 4 ต้นมี “ไก่ขาว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางประดับอยู่ทุกต้น เป็นสถานที่ยอดฮิตแห่งหนึ่งในตัวเมืองลำปาง ยามเย็นมีการประดับไฟอย่างสวยงาม และมักจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม เก็บภาพประทับใจ และสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานอยู่เสมอ