นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" ประจำปี 2560

  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" ประจำปี 2560 โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลำปาง รวมถึงการท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลำปาง กำหนดจัดงาน
         "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2560 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อเผยแพร่และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคี ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

        จากการประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ที่ประชุมมีมติ กำหนดจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 เมษายน 2560 โดยจะจัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิเช่น การประกวดกองปู่จา การแสดงกลองนานาชาติ ้การบำเพ็ญกุศลตักบาตรสักการบูชาและสรงน้ำ“องค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า” และพระคู่บ้านคู่เมือง ขบวนแห่สลุงหลวง การประกอบอาหาร "แกงฮังเลกระทะยักษ์" การประกวดเทพบุตร - เทพธิดา สลุงหลวง กิจกรรมการประกวดขบวนแห่จุมพระ และขบวนแห่ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง เบื้องต้น กำหนดจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนส่วนกลางในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่จังหวัดลำปาง.