นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปภ.เขต10 ร่วมกับเทศบาลฯ ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุมชื้นในอากาศ ลดฝุ่นฯ

  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำ โดยใช้รถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูง บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดฝุ่นละอองที่เกาะติดใบไม้ ต้นไม้ และที่ฟุ้งกระจายในอากาศในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง โดยจังหวัดลำปางมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (pm10) สูงสุดอยู่ที่ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง