นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

หยุดเผา หยุดทำลายป้องกันหมอกควัน

 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้มีการเผาเศษขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ต่างๆ และขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่จุดไฟเผาป่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

          ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าภาคเหนือ ในวัน 6 มีนาคม 2560 พบว่าจังหวัดลำปางมีปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 2 สถานี บริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ ต.พระบาท อ.เมือง พบค่าสูงสุดอยู่ที่ 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากการลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า