นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำ “สุนัขและแมว” เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำ “สุนัขและแมว” ของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคฯ มิให้เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยเทศบาลนครลำปาง จะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.30 น. ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้