นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสวดพระอภิธรรมคุณแม่จันทร์หอม อกตัน

ในคืนวันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่จันทร์หอม อกตัน มารดาของนายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ศิริอายุ 72 ปี โดยมีกำหนดการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม ณ สุสานบ้านจำ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง