นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ที่ได้เผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 9 -13 เมษายน 2560 นี้ ณ ห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปาง...เมืองต้องห้าม...พลาด